Het team

Ans Lindeman

Ans is in 1976 afgestudeerd aan de Subfaculteit Tandheelkunde in Nijmegen als mondhygiëniste.

Werkdagen

woensdag en donderdag

Management- en contactdagen

dinsdag

mondhygienisten borne - Ans Lindeman
Sandra Mulder

Rondde in 1986 de hbo-opleiding Mondhygiëne in Nijmegen af.

Werkdagen

maandag, dinsdag, woensdagochtend en vrijdag

mondhygienisten borne - Sandra Mulder
Chantal Geerdink

Chantal studeerde, na eerst twee jaar de opleiding voor tandarts-assistente te hebben gevolgd, in 2012 de hbo-opleiding Mondzorgkunde in Groningen succesvol af.

Werkdagen

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

mondhygienisten borne - Chantal Geerdink